_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

Van het bestuur

Opgericht 30 november 1954

Beste fûgelwachters en donateurs,

Dit wordt mijn laatste voorwoord. Net 80 jaar geworden, heb ik besloten de voorzittershamer aan de wilgen te hangen. Over de opvolging worden jullie voor de volgende ledenvergadering geïnformeerd. Laten we eens een kijkje nemen in de meer dan 10 jaar dat ik voorzitter van Jutryp- Hommerts geweest ben. Het was bestuurlijk een mooie tijd met fijne, betrokken bestuursleden en veel gemotiveerde nazorgers. Met de meeste boeren hadden we een prima verhouding en dat kwam de nazorg ten goede. Ondanks deze positieve punten hebben we helaas moeten constateren, dat de weidevogelstand geleidelijk terug loopt. Het verschilt wel per jaar, maar het algemene beeld is niet positief. Initiatieven zoals het gebruik van broedmachines werden door soms onbegrijpelijke wettelijke maatregelen de kop in gedrukt. En dan zijn er nu weer problemen met het bejagen van de steenmarter en de wilde katten. Wat de laatste betreft, raad ik jullie aan het voorwoord van de waarnemend voorzitter van de BFVW in Vanellus te lezen. Hij beschrijft daar hoe een groep die zich “Dier en Recht “noemt, het afschieten van wilde katten wil verbieden. Ook het vangen en doden van de steenmarter staat weer onder druk. Je vraagt je wel eens af of al deze dierenliefhebbers niet zien dat de balans volkomen verstoord is. Dit komt absoluut ook door het ingrijpen van de mens en dat betekent dat de mens ook moet beheren en dat wordt door bovengenoemde groepen onmogelijk gemaakt.

Dat steenmarterbeheer werkt blijkt uit onderzoek. Daar waar het werd toegepast, steeg het broedsucces van 50% naar 78%. Natuurlijk zijn er meer maatregelen nodig om de weidevogelstand te verbeteren. Het aanpassen van de biotoop is daarbij denk ik de belangrijkste maar dat gaat decennia kosten. Laten we intussen de zaken die we snel kunnen uitvoeren zoals predatiebeheer bij de kop pakken. De vogels zullen ons dankbaar zijn.

Tot slot nog de jeugd. Wij gaan ieder jaar enkele keren met de jeugd op pad. Twee avonden eierzoeken rond Jutryp-Hommerts en een bezoek aan de jeugdvogeldag van de BFVW. Ook worden er op school onder leiding van Durk van der Gaast en Theo Batstra nestkastjes gebouwd en opgehangen. We hopen dat zich hierdoor nieuwe nazorgers gaan ontwikkelen maar tot nu toe is daar nog geen duidelijk zicht op. Het blijft lastig het telefoontje thuis te laten en het land in te gaan. Enfin, hoop doet leven en ik wens jullie onder de nieuwe voorzitter een goede en productieve tijd toe.

 

Willem Bogtstra- voorzitter

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers