_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Telling boerenzwaluwen

Opgericht 30 november 1954

Boerenzwaluwen Jutrijp Hommerts e.o.

Halverwege juni 2022 is er wederom een nesttelling geweest. Deze keer zijn er ruim 450 bewoonde nesten in kaart gebracht door medewerking van ervaren Fûgelwacht nazorgers. Tevens waren er een aantal meldingen van bewoners uit onze dorpen.

Boerenzwaluwen vertrekken begin maart uit Afrika. Door het ringonderzoek weten we, dat er veel boerenzwaluwen op de terugweg in het eerste jaar sterven. Het is bekend, dat er op veel plaatsen landbouwgiffen gebruikt worden, die hier al lang verboden zijn. Het Sahara stof en de zandstormen spelen ook een rol in de sterfte. Begin april zie je de eerste boerenzwaluwen vaak wat rondvliegen; vaak zijn dit niet de eigen, die in onze schuren/ garages gaan broeden. De eerste gemelde boerenzwaluwen in de stallen kwamen van Henk Johan de Jong, Jutrijp(16 april 2022, 4) en Jan Brouwer. Koufurderige(16 april 2022, 2).

Onze indruk, dat er minder in 2022 minder boerenzwaluwen broeden, bleek na de tellingen te kloppen. In totaal was het eindtotaal zo’n 15% minder dan 2021. In de stallen van Rink Groenveld aan de Louwewei zitten verreweg de meeste boerenzwaluwen, maar ook iets minder dan vorig jaar. Aan de Krimwei en Grevinnewei zijn een 4-tal stallen met meer dan 20 broedparen boerenzwaluwen. De aanwezigheid van kerkuilen, zorgde dat er op 2 boerderijen geen boerenzwaluwen in de schuur broedden. Verder zien we vaak mussen en ook spreeuwen in de grote ligboxstallen. Zij komen op het voer af.

Vogelringer Jan de Jong uit Joure is op de bekende boerderijen weer langs geweest. Bij Willem van Os trof hij een pootring bij een vrouwtje aan, die 4 jaar en 8 dagen(19 juni 2018) terug was geringd. De spreeuwen en huismussen die in het mistnet vliegen, worden ook geringd. Eind juni zijn er al genoeg 2e legsels, die meestal in een ander nest zijn gelegd. Als je een dode vogel met pootring vindt, zoekt De Jong(j.d.jonglc@home.nl) het graag uit. Je krijgt altijd bericht over de herkomst van de ring en de plek waar de vogel is geringd. Dit mag natuurlijk ook via bestuur van de Fûgelwacht.

Door de warmte in augustus vliegen de boerenzwaluwen minder vaak en zorgde voor veel sterfte onder de nestjongen. De warmte in de nesten zal ook een rol hebben gespeeld. Zoals bekend begint de trek van de eerste boerenzwaluwen eind augustus. Ze gebruiken de rietvelden als slaapplek. Je moet er aan wennen, dat de zwaluwen er ineens niet meer zijn.

Wij merken elk jaar dat de aanwezigheid van de zwaluwen prachtig wordt gevonden. Fijn dat er ook rekening wordt gehouden, dat de zwaluwen in en uit kunnen vliegen. Onze Fûgelwacht wil alle eigenaren van de gebouwen weer bedanken voor het plezierige contact. Het melden van bijzondere waarnemingen wordt ook zeer gewaardeerd.

De tellingen zijn uitgevoerd door:
Willem Bogtstra, Theo Batstra, Germ Albada, Piet M. van der Hoek, Durk van der Gaast(+Registratie) en particulieren.

 

NESTENTELLINGEN BOERENZWALUWEN 2022.

-JUTRIJP HOMMERTS.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
M. van de Bos  Jeltewei 7  1
Fam. Vissers  Jeltewei 104  0
S. Boonstra  Jeltewei 166  0
Fam. Veltman  Jeltewei 182  1
H. Gaastra  Jeltewei 184  0
J. de Jong  Jeltewei 51  1
L. Sijbranda  Jeltewei 238  1
W. van der Berg  Lippenwâlde 4  16
R. Adema  Lippenwâlde 10  6
K. Koopmans  Reidskar 3  8
F. van der Velde  Krimwei 3  23
J. Haag  Krimwei 5  4
M.P. van der Hoek Krimwei 7  20
A.S. Zonderland  Krimwei 1  13
A. Hofman  Iewei 10  6
G. Geerligs  Iewei 12  0(Kerkuil)
J.H.J. Kemme  Krimwei 2  10
H.J. van Os  Krimwei 12  27
Tj. en B. van der Weij Krimwei 14  5
H.J. de Jong  Riperwei 2  22
A. Huitema  Riperwei 22  10
H. Huitema  Grevinnewei 1  26
H.J. van der Hoek Pampuswei 1  4
H. de Boer  Scheltingastrjitte 1 1
W. Bakker  Hettingawei 2  8
A. Cnossen  Iewei 8  7
J. van Asma  Osingahuzen 45  4
J. Spithoven  Jeltewei 1  15
Mts. Klein Swormink Riperwei 78  10
F. Groenveld  Riperwei 6  3
J. Wittermans  Riperwei 1  4
W. Boersma  Riperwei 5  10
R. Groenveld  Louwewei 1  50

*TOTAAL:     316

 

-KOUFURDERRIGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
D. Piersma  Nummer 1  20
J.J. Tolhoek  Nummer 3  0
Pieter Osinga  Nummer 7  8
Daan Ruis  Nummer ? (Sângaast) 3
Fam. Zwaga  Nummer 17  10
Mw. S. de Boer  Nummer 19  6
B. en J. Brouwer  Nummer 21  14
Ids Postma  Nummer 27  0
Mw. B. de Vries  Nummer 2  10
Fam. Hendriks  Nummer 10  6
G. de Vries  Nummer 29  9
Mts. Sijbesma  Nummer 35  16
P. Keestra  Nummer 41  2
M. de Groot  Nummer 43  0

*TOTAAL:     104
 


-SMALLEBRUGGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
R.U. van der Kooi Nummer 1  12
Noarderpleats  Nummer 2  0
Mts. Jellema  Nummer 4  22

*TOTAAL:     34

 

EINDTOTAAL:    454.


 

 

 

De vurige boerenzwaluw

De boerenzwaluw kun je typeren als een “katholiek vogeltje” Hij werd vaak afgebeeld als begeleider van Maria, en ook over zijn uiterlijk bestaan verschillende christelijke legendes.
Zo gaat het verhaal dat aanvankelijk enkel God in het bezit was van vuur, dat hij in een uitgehold twijgje bewaarde. Dit maakte de duivel jaloers, die daarop besloot het vuur te stelen. Een dappere zwaluw ging echter de duivel aan en probeerde het vuur terug te nemen naar God. Op de brandende hitte had de zwaluw echter niet gerekend! De vlammen kwamen uit alle kanten uit het twijgje. Ze brandden het midden van de staart van de zwaluw weg en schroeiden zijn keelveren, die tot op de dag van vandaag rood zijn gebleven. Behoorlijk ver(r)ast liet de zwaluw het takje vallen. Niet eind goed, al goed dus, maar als iconisch symbool op luciferdoosjes brengt de zwaluw on gelukkig nog altijd het vuur.
 

Gezegde

Vliegen de zwaluwen hoog, dan is het weer schoon en droog.
Vliegen ze laag, regen voor vandaag.

Dat zwaluwen “weersvoorspellende gaven” zijn toebedeeld, is zo gek nog niet. Insecten, het voedsel van de zwaluwen, verblijven bij mooi weer vooral in hogere luchtlagen, dus daar zijn ook de zwaluwen te vinden. Is het regenachtig en winderig, dan verschuilen insecten zich rond bomen en struiken - en de zwaluwen volgen.
Een nest met 5 jonge zwaluwen kan met gemak 50.000 vliegen en muggen per week opeten. Deze worden niet een voor een afgeleverd. Maar met een flink aantal samengeperst in een krachtvoerbolletje. Dus lange werkdagen voor de boerenzwaluwen, die de jongen grootbrengen.

Vogelscheurkalender 2022

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers