_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

dierenanimaties-00612
Roofvogels en uilen

Opgericht 30 november 1954

 

Roofvogels en uilen in 2022

 

Ook dit jaar 2022 was het aan de magere kant met de veldmuizen.

Op nesten van Buizerds troffen we allerlei verschillende prooisoorten aan zoals mol, Kokmeeuw, Spreeuw, jonge Houtduif, Kauwtje, Waterhoen, resten van vissoorten. Regenwormen worden ook gegeten door Buizerds. Je zien ze vaak op molshopen staan in de weilanden. De legsels waren gemiddeld 1-2 eieren, terwijl dat in goede jaren wel kan oplopen naar 3-4. Maar vierlegsels worden niet vaak meer gezien.

Kerkuilen en Ransuilen hadden het ook zwaar. Er werden weinig bezette Kerkuilkasten aangetroffen, de legsels waren ook aan de kleine kant. Een Kerkuil moet in goede conditie zijn, wil ze eieren leggen. Dit betekent dat het vrouwtje voorafgaand aan de eileg door het mannetje gevoerd wordt. Als dit allemaal naar wens gaat, volgt na de paring de eileg.

Maar als het voedselaanbod laag is, het vrouwtje niet voldoende (veld)muizen kan vinden en de aanvoer van het mannetje te wensen over laat, dan volgt er geen broedsel. Door braakballen te verzamelen en deze te laten uitpluizen komen we veel aan de weet over de stand van de muizen. Door de soorten te determineren, weet je welke voorkomen rondom een nestlocatie en kun je vaststellen of er veel of weinig veldmuizen zijn. In die jaren wordt ook op alternatieve prooien gejaagd zoals onder andere Huismus, Spreeuw en soms vleermuizen.

Helaas is kortgeleden dé Kerkuilenman van Fryslân Johan de Jong overleden. Hij heeft enorm veel betekend voor de terugkeer van de Kerkuil nadat deze in de jaren 70 van de vorige eeuw op een heel laag aantal stond. Door in samenwerking met andere enthousiaste vogelaars en boeren op verschillende plekken in boerderijen Kerkuilkasten te plaatsen, is de soort weer enorm aangetrokken. Ook door beschermingswerk en het ringen van de jonge Kerkuilen door de kerkuilenwerkgroepen in Nederland. En zo in kaart brengen hoe het met de reproductie van de uilen en de stand is. We zullen hem enorm missen.

Ransuilen hadden we mondjesmaat als broedvogel. Zo afhankelijk ze van hun broedplaats zoals oude nesten van Zwarte Kraai, Ekster zijn, zo afhankelijk zijn ze ook van de aanbod van muizen. Toch nog enkele broedgevallen kunnen vaststellen in oude kraaiennesten.

Sperwers zijn steeds lastiger te vinden. Ze hebben het moeilijk nu steeds meer kleine bosjes verdwijnen in het landschap in het kader van ‘onderhoudsvriendelijk’. Juist die kleine bosjes bij een voetbalveld, aan de rand van een dorp, in een park dát zijn de plekken waar een Sperwer graag zijn nest maakt. Maar helaas gaat de gemeente steeds vaker over tot het kappen van dit soort mooie bosjes.

Wat momenteel opvalt als je weer buiten loopt door de weilanden, dat de veldmuis weer is terug gekeerd. Er zijn aardig wat holletjes en gangetjes in de graslanden. Dit is een hoopvol teken voor de muisetende vogels en zoogdieren.

Op een aantal plaatsen in Fryslân worden alweer Velduilen gespot. Het kan zijn dat deze zich hier weer gaan vestigen als broedvogel. Dat betekent: rond de schemering ongeveer een uur voor zonsondergang tot het donker wordt eens aan de rand van zo’n weiland gaan posten. Mocht je baltsgedrag zien zoals omhoog vliegende Velduil die zich als een baksteen laat vallen. En met zijn vleugels onder zijn lijf tegen elkaar slaat? Dan heb je vast en zeker te maken met baltsgedrag van een Velduil! Ook het verjagen van een overvliegende Buizerd, Zwarte Kraai of Buizerd is een teken van een territorium en mogelijk een nest van een Velduil.

Nu veel boeren al begonnen zijn met het onder water zetten van hun land vanwege de muizen, is het des te belangrijker om tijdig vroege broedgevallen van Velduil door te geven.

Mocht je broedverdachte Velduilen zien, geef dit dan door aan Durk vd Gaast tel: 06-38900237.

Op die manier kunnen we contact met elkaar houden en samen proberen afspraken te maken met de boer hoe we de Velduil het beste kunnen beschermen. Het is een fantastisch mooie vogel die alleen bij grote omzwervingen een gebied uitkiest om te gaan broeden als er voldoende voedsel is. Wie weet krijgen we deze weer als broedvogels in onze weilanden.

 

Namens de roofvogel- en uilenwerkgroep Sneek e.o.

 

Lydia Barkema

 

 

 

dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

nest van veld uil

veld uul