_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

Predatie-frustratie

Opgericht 30 november 1954

Predatie-frustratie! Dat zou weleens het woord van het jaar kunnen worden. In de provincie Friesland weten we daar alles van: terwijl menig boer en vogelliefhebber zich inzet voor de weidevogelstand, worden elk jaar veel nesten leeggeroofd. De steenmarter is, samen met de vos, in beeld als vermoedelijke hoofddader.

Om dat vast te stellen werd in 2017 gestart met monitoring en een jaar later met het wegvangen van de eerste steenmarters.

De monitoring startte in 2017 in het gebied Soarremoarre bij Akkrum. In 2020 kwam er een uitbreiding naar 8 gebieden en in 2021 en ’22 naar 19 gebieden. Zo’n 3000 nesten werden met ongeveer 200 wildcamera’s gevolgd. En de resultaten tonen aan dat wanneer het steenmarterbeheer optimaal wordt uitgevoerd het percentage uitgekomen nesten van 50% gestegen is naar 78%.

Dit zijn hoopvolle resultaten, alle reden dus om na de onderzoeksfase naar een beheersfase over te gaan.

Daarom kwam er een reguliere ontheffing Wet Natuurbeheer, dit houdt in dat de steenmarters gevangen mogen worden. Bijzonder omdat de ene beschermde diersoort plaats maakt voor de andere.

Toch is er nog meer nodig om de weidevogel te redden. De populatie broedparen van de grutto daalde in de afgelopen jaren van 8000 naar 7500 broedparen. De trend moet dus gekeerd worden, in 2030 willen we 10.000 broedparen in Friesland hebben, dat is de stip op de horizon.

Die stip kan alleen bereikt worden als nesten niet alleen uitkomen, maar kuikens ook de kans hebben om groot te worden. Je bent er niet allen met predatiebeheer. Er zijn meer maatregelen nodig: kruidenrijk grasland, hoger waterpeil, plas-dras gebieden, later en minder maaien, nestinspectie door vrijwilligers. Dat betekent vele uren inzet van vrijwilligers en jarenlange samenwerking tussen verschillende partijen.

 

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
a1
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers