_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

Nieuws van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Opgericht 30 november 1954

Nieuws van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

De BFVW nam eind 2017 het initiatief om de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân op te richten. Deze stichting wil bijdragen aan het behoud en verbeteren van het fries agrarisch cultuurlandschap. Concreet wil het ANF het volgende bereiken:

* het verbeteren van de weidevogelstand in Friesland

* het behouden van weidevogels in Friesland

* het behouden van cultuur-historisch grasland

* het verbeteren van de weidevogelbiotoop

* het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Om dit allemaal te kunnen bereiken wil het ANF projecten verwerven, dat betekent dat het ANF agrarische grond in bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische grond moeten optimaal zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond wordt agrarisch beheerd op een manier die gunstig is voor het landschap en de weidevogels.

Gerealiseerde projecten;

  • Gruttoland van Murk Nijdam in Wommels (zie foto)
  • Noordereiland vlakbij Drachten
  • Project in voorbereiding: land van Bote de Boer in Tjerkwerd.
  • Meer hierover kunt u lezen op de website van de BFVW/Agrarisch Natuurfonds Fryslân.
dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers