_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 24-5-2022

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Jeugdvogelwacht

Opgericht 30 november 1954

               Nieuws van het bondsbureau BFVW

De BFVW heeft zich in 2018 weer volop ingezet om de belangen van haar leden en de weidevogels in Fryslân te vertegenwoordigen. Ondanks de geweldige inzet van alle vrijwilligers bij de lokale vogelwachten en bij bestuur en commissies bij de BFVW moeten we vaststellen dat de aantallen getelde weidevogels helaas nog steeds teruglopen. De exacte oorzaken kennen we nog niet, maar het voorlopige vermoeden is dat de koude start in maart gevolgd door een droge, hete en lange zomer en de toenemende predatie voor teruglopende aantallen weidevogels hebben gezorgd.

Toch zijn er een aantal positieve ontwikkelingen te noemen:

  • De scholekster heeft het dit jaar beter gedaan dan vorig jaar.
  • 60% van de registraties zijn uitgevoerd met de app op de smartphone. In 2019 komt er een vernieuwing van het registratiesysteem. Hier worden jullie over geïnformeerd
  • Het project: “Grutsk op ús Greidefûgels” is een prachtige samenwerking tussen verschillende partijen die te maken hebben met de Fryske agrarische natuur in het algemeen en de weidevogels in het bijzonder. Kijk voor meer informatie op de website
  • De BFVW heeft een nieuwe website, elke vogelwacht krijgt het aanbod om gratis van deze site gebruik te maken voor hun eigen website-nieuws
  • Er is een goede samenwerking tussen de BFVW en Kollektieven Beried Fryslân (KBF). Partijen werken nauw samen om de registratie van de getelde weidevogels in het ANLb gebied nog verder te verbeteren. De registratie van alle vogelwachten is daarbij van groot belang en de geweldige inzet van lokale nazorgers wordt nog steeds op waarde geschat.
  • In 2018 was de Fryske Jeugdvogelwachtdag weer een groot succes. Maar liefst 200 kinderen en hun ouders kwamen naar Warstiens. Educatie is en blijft belangrijk voor de BFVW.
  • Petitie “stop de jacht op weidevogels” was een groot succes!
  • Deze petitie die op 30 november werd gelanceerd is al meer dan 7500 maal getekend. De petitie is een initiatief van de BFVW. Het bestuur heeft gemeend deze actie te moeten starten om stelling te nemen tegen deze specifieke vorm van jacht in met name Frankrijk. Wilt u deze petitie nog ondertekenen, ga dan naar de website van de BFVW: www.friesevogelwachten.nl

Waarom lid worden van een Jeugdvogelwacht?

Is hetwerkelijk zo slecht gesteld met de Nederlandse kinderen dat er helemaal
niet meer buiten kan worden gespeeld buiten het speelseizoen?

Naar mijn mening horen kinderen niet op straat te spelen.
Maar ik heb makkelijk praten. Ik woon aan de rand van een stadje in het noorden van Friesland.

 Hier is nog rust, natuur en nog genoeg ruimte voor spelende kinderen zou je denken.
Maar Friesland gaat ook met de tijd mee. Recreatieparken, snelwegen door natuurgebieden,
nieuwe wijken en industrieterreinen rijzen als paddestoelen uit de grond. Ook de Friese

kinderen moeten met de tijd mee. De computer, televisie en het mobieltje hebben allang hun
intrede gedaan en zijn bij de jeugd erg favoriet.

Om de jeugd weer voor de natuur te interesseren heeft de BFVW (Bond van Friese vogelwachten)
een educatiecommissie in het leven geroepen, die alle jeugdzaken behartigt. We kunnen het allemaal
lezen op de BFVW-site. Veel jeugdvogelwachten zijn opgericht in Friesland. Nu zul je denken,
is dat nu echt nodig?

 

Er zijn zoveel natuurorganisaties, zoals :"Staatsbosbeheer, Tt Fryske Gea", enz.,
die regelmatig activiteiten en excursies voor kinderen naar natuurgebieden organiseren.


jeugd1


Wat maakt een jeugdvogelwacht nu zo bijzonder dat je je daar' bij aan zou sluiten?

Ten eerste is de jeugdvogelwacht een onderdeel van een plaatselijke vogelwacht.
Kinderen wordt de gelegenheid geboden met ervaren veldmensen uit de vogelwacht
mee te helpen met de nestbescherming van de weidevogels.

Ten tweede worden buiten het broedseizoen tal van natuuractiviteiten en excursies georganiseerd.
Sommige jeugdvogelwachten mogen een bosje adoptel'en.
Een eigen plekje waar de kinderen kunnen spelen,
nestkastjes plaatsen en zorgen voor onderhoud.

Ten derde zijn er weidevogelleskisten beschikbaar.
Ook wordt door veel wachten een cursus vogelherkenning aangeboden.
Ten slotte wordt ieder jaar een gezamenlijke jeugdvogelwachtdag georganiseerd,
steeds door een andere wacht en op een andere locatie.

Het is heerlijk om in de natuur te zijn en er voor te zorgen, want waar je voor zorgt,
daar ga je van houden en dat wil je behouden. Daarom zou je
lid kunnen worden van een jeugdvogelwacht.

Ben je geinteresseerd? Had je altijd al eens in een weiland willen
lopen, polsstokspringen en iets meer van het "Ijipaaisykjen" willen weten en de nazorg?
Sluit je aan bij jou plaatselijke jeugdvogelwacht en neem je vriendje of vriendinnetje mee!
Ook ouders zijn van harte welkom!

Als je meer wilt weten, je kunt het allemaal vinden op de BFVW

 Ga snel kijken!

a1
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers