_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

Jaarverslag

Opgericht 30 november 1954

      VERSLAG SECRETARIS

Na alle perikelen rondom corona hopen we nu weer op een normaal jaar.

We starten op zaterdagochtend 2 april met onze jaarvergadering. Verschillende bestuurszaken passeren de revue en we houden weer een verloting met mooie prijzen. Theo heeft voor een mooie natuurfilm gezorgd en we sluiten de ochtend af met een lekker kom erwtensoep, omdat we dit jaar geen nazorgdag organiseren.

Op 8 maart bezoeken we de Algemene Ledenvergadering in Wommels

De nazorgers gaan het veld weer in en iedereen registreert zijn bevindingen.

We gaan met de schooljeugd 2 avonden het veld in.

19 mei houden we onze excursie naar Gruttoland van Murk Nijdam. Daar is alles ingericht voor de vogels, plas-dras gebieden, kijkhutten, een mooi project. Toch misten we de gezelligheid een beetje, we kregen koffie in een soort kantine, de keuken van Murk was toch leuker en daar werd ook de fles opengetrokken, maar ja, tiiden hawwe tiiden. Het is er veel commerciŰler geworden, alles moet tegenwoordig geld opbrengen.

11 juni was de Jeugdvogelwachtdag in Workum. Het was prachtig weer en het was allemaal heel leerzaam, we waren daar met een groep van 10 kinderen.

In juni komen we met een klein groepje bij elkaar bij mij in de tuin voor een hapje en een drankje.

Het bestuur komt nog een paar keer bij elkaar. Johannes van Straalen, moza´ek-regisseur in ons gebied, schuift aan en geeft uitleg over de natuur-beheer-pakketten. We bekijken of de aanschaf van een eigen drone haalbare kaart is, zijn er subsidies voor? Een drone is een dure investering, we besluiten om eerst zo nodig de drones van de BFVW in te huren. Wel hebben we nu 2 gediplomeerde drone-piloten, daar leest u over in dit blad.

In november is er een feestje in it Haske in Joure, daar viert de BFVW haar 75-jarig bestaan, we waren erbij!

Tegen de kerst wordt er weer iets lekkers bezorgd bij de nazorgers, dit keer een kerstbroodje, wat altijd in goede aarde valt.

In januari vergadert het bestuur om de jaarvergadering voor te bereiden. Twee aspirant bestuursleden zijn gevraagd en deze zullen op de ledenvergadering worden voorgesteld. Er is nog steeds geen nieuwe voorzitter en Willem Bogtstra gaat echt stoppen. Besloten wordt dat Els van Os voorlopig voorzitter wordt ( interim) en Durk van der Gaast (interim) secretaris. Daarover in de vergadering meer!

Het is nu alweer begin maart, de vogels zijn weer onderweg. We hopen dat het een goed weidevogeljaar zal worden. Aan ons zal het niet liggen!

  

 

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers