_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 13-10 2022

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Bedreiging voor Weidevogels

Opgericht 30 november 1954

Herschaalde_kopie_van_3_jwj_eierzoeken
Herschaalde_kopie_van_4_jlucas_pier_eierzoeken
Herschaalde_kopie_van_5_pier_melkbus_eierzoeken
Herschaalde_kopie_van_6_pier_verrekijker_eierzoeken
Herschaalde_kopie_van_7_willem_pier_verrekijker_eierzoeken

Veranderend landschap
funest voor weidevogel

door Eva Gabeler

AMSTERDAM. Nederland
is onaantrekklijk gewor- den voor de boerenland-
vogel. De grutto, veldleeu- werik, scholekster en
ringmus dreigt uit het landschap te verdwijnen:
na ruim een halve eeuw is nog maar 35 procent over
van de oorspronkelijke populatie. Dat betekent
dat er meer dan 2,5 mil- joen vogels zijn verdwenen.

Volgens het Centraal Bu- reau voor Statistiek en So-
von Vogelonderzoek Neder- land gaat het om ongeveer
25 soorten. Belangrijkste oorzaak: veranderingen in
het Nede
rlandse landschap, aldus Albert de Jong van Sovon.

De laatste twintig jaar is een groot deel landbouw-
grond ingewisseld voor woningbouw, bedrijventerrein
en wegaanleg. Ook wordt het overgebleven
agrarische
gebied anders bewerkt dan vroeger. "Het land wordt va-

ker bemest en meer ge-
maaid, daardoor hebben de weidevogels ook steeds min- 

der kans om te broeden op het land", aldus De Jong.

Ander probleem is dat de vogels en hun kuikens niet
het geschikte voedsel kun- nen vinden in de 'nieuwe'
weides.

Er zijn minder heggen en meer gewasbestrijdings-
middelen, waardoor er weiriig onkruidzaden en insec-
ten zijn. Dat is met name in de winter een probleem. "Zo

wordt de kans om te overle- ven wel heel klein", zegt de
Jong .

Ondertussen is het aantal ganzen de afgelopen decen-
nia juist flink toegenomen; in januari 2014 telde Neder-
l
and tien keer zoveel ganzen als in 1975. Zonde, volgens
De Jong
, dat de boerenland- vogel langzaam verdwijnt.
"Het landschap ziet er zo veel eentoniger uit."

 

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers